Registrovať    Zabudol som: Meno / Heslo    

Pravidlá súťaže „Každý mesiac 20€“


Organizátor súťaže je www.klipmania.sk.


I. Trvanie súťaže

Súťaž začína dňa 1.2.2012 a končí dňa 31.12.2012.


II. Výhra

Každý mesiac víťaz v tejto súťaži získa finančnú hotovosť v hodnote 20€.


III. Účasť na súťaži

Tejto súťaže sa môže zúčastniť každý návštevník portálu www.klipmania.sk, ktorý splní všetky podmienky stanovené týmito pravidlami. Do súťaže sa nemôže zapojiť prevádzkár portálu ani jeho zástupcovia a správcovia stránky.

Účasť na súťaži je dobrovoľná, bezplatná a súťažiacich nezaväzuje k ničomu inému. Každý zo súťažiacich môže požiadať o zrušenie svojej účasti na hre.


IV. Podmienky účasti

Každý návštevník, ktorý sa rozhodne zapojiť do súťaže, musí dodržať a súhlasiť s týmito podmienkami:

- musí sa zaregistrovať na www.klipmánia.sk

- musí nahrať svoje video a zaradiť ho do kategórie „Súťažné video“
- musí dodržať registračné podmienky stránky www.klipmania.sk

- súhlasí s občasným doručením informačného emailu na vloženú adresu

- v prípade výhry súhlasí s uverejnením svojho užívateľského mena a emailovej adresy na stránke súťaže


V. Spôsob hry a výhry

Každý súťažiaci po registrovaní a nahraní svojho videa do kategórie „Súťažné video“ je zaradení do súťaže o 20€. Dňa 1.2.2011 o 00:01 sa začína súťaž. Koniec prvého kola je 29.2.2012 o 23:59. Video s najvyšším počtom videní vyhráva mesačné kolo. Výsledky prvého kola, ako aj všetkých nasledujúcich kôl, budú zverejnené na stránke www.klipmánia.sk/sutaz.

Do súťažného kola je možné zaradiť videá nahrané v prislúchajúcom kalendárnom mesiaci (tj. napr. v marci môžu byť v kategórií Súťažne video iba videá nahrané v mesiaci marec).

Po každom ukončenom súťažnom kole, tj. jeden kalendárny mesiac, budú videá preradené z kategórie „Súťažné video“ do ostatných kategórií, podľa obsahu.
Ak po vyhodnotení bude užívateľov s rovnakým najvyšším počtom videní viac, o konečnom víťazovi rozhodne dátum nahratia videa. Vyhráva súťažiaci, ktorý nahral video skôr .
Po ukončení súťaže bude na stránke zobrazené užívateľské meno a email výhercu.
Ak si výherca neprevezme výhru, resp. nedodrží niektoré z pravidiel  súťaže, táto výhra prepadne v prospech organizátora.
Užívateľovi je zakázané nahrávať duplicitné (rovnaké) videa. Ak organizátor zhodnotí, že ide o nahrávanie duplicitného videa, odoberie príslušné video zo súťaže.
Po skončení súťaže bude výherca kontaktovaný, a na jeho účet mu bude poslaná výhra.


VI. Zmeny súťaže

Organizátor si vyhradzuje právo úpravy týchto podmienok ako aj jednotlivých častí súťaže. Organizátor si vyhradzuje právo predĺženia trvania súťaže alebo jej zrušenie z dôvodu nízkej účasti. O všetkých zmenách počas trvania súťaže bude informovať na svojich stránkach.


VII. Ochrana osobných údajov

Organizátor neposkytne žiadne údaje o účastníkoch  súťaže tretím osobám. Ostatné údaje potrebné k identifikácii výhercu budú po úspešnom prevzatí výhry zmazané.
alt